Éter bez hraníc 2018 CZ/SK – propozície

Propozície

Slovenský CB-Rádioklub a Združenie CB expedícií MATADOR spoločne vyhlasujú 16. ročník Éteru bez hraníc – Memoriál Milana 42

 1. Zúčastniť sa môžu užívatelia CB rádiostaníc z Českej alebo Slovenskej republiky jednotlivo alebo v tímoch.
 2. Termín závodu.
  sobota 26. mája 2018 od 20:00 h. do
  nedeľa 27. mája 2018 do 08:00 h.
 3. Podmienky
  a.) Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov.
  b.) Je možné použiť len 40 kanálov v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz a max. výkon 4W. Spojenia prostredníctvom opakovačov neplatia.
 4. Prihlášky.
  a.) Súťažiaci sa môžu začať prihlasovať od 1.1.2018 najneskôr  do 26.5.2018 – mailom, SMS, elektronickou prihláškou alebo písomne.
  b.) V prihláške uvedie meno, priezvisko a volačku, miesto súťažného vysielania + náhradné miesto a poštovú adresu hl. operátora
  c.) Organizátor potvrdí prihlášku a pridelí súťažný volací znak.
  V Českej republike –  CT xx
  V Slovenskej republike –  ST xx
  Členovia klubu MATADOR – MT xx
  Členovia SCBR – SK xxx (členovia SCBR používajú vlastný volací znak podľa členského preukazu.)
  V prípade, že prihlasované miesto je už obsadené, organizátor potvrdí náhradné miesto k súťaži. Rozhodujúci je okamih doručenia prihlášky organizátorovi.
  d.) Zmena kóty, ktorá bola uvedená v pôvodnej prihláške, môže byt uskutočnená len so súhlasom organizátora súťaže najneskôr 48 hodín pred štartom.
  e.) Víťaz EBH z minulého ročníku môže z lokátoru odkiaľ vyhral pracovať v nasledujúcom ročníku iba ako bonusová stanica. Pokiaľ túto možnosť odmietne, musí si v nasledujúcom ročníku pre svoj súťažný štart vybrať iný lokátor.
 5. Platné spojenia. 
  Všetky spojenia na území ČR a SR so súťažnými i nesúťažnými stanicami.
  V súťaži sa počítajú s jednou protistanicou
  – 1 spojenie s QTH
  – 1 spojenie s portejblom
  – 1 spojenie s mobilom
  vždy však z iného lokátora
 6. Kontrola.
  Združenie MATADOR a SCBR zriadia bonusové stanice, ktoré budú v priebehu súťaže vysielať a tak prideľovať prémiové body za spojenia.
  Volací znak českej aj slovenskej kontroly bude A – xx.
  Počas celej súťaže si vedú poslucháčsky staničný denník, ktorý poslúži pre kontrolu prijatých súťažných denníkov.
 7. Denník
  Súťažiaci vedú staničný denník v písomnej alebo elektronickej podobe
  a.) Titulná strana: súťažná volačka, miesto vysielania a lokátor.
  b.) Zápis: číslo spojenia, čas, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdialenosť, koeficient a body. Reporty sú nepovinné.
  c.) Denník odošlite do 14 dní po súťaži e-mailom (tzn. do 10. júna 2018).
 8. Hodnotenie.
  Rozhodujúca je dĺžka spojenia, ktorá sa určuje podľa programu CL6. Koeficienty: 1km = 1bod
  a) spojenie so súťažnou a nesúťažnou stanicou                 1,0
  b) spojenie so súťažnou stanicou MT xx                             1,2
  c) spojenie so súťažnou stanicou SK xxx                            1,2
  d) spojenie so súťažnou stanicou A xx                                2,0
  e) spojenie so súťažnou stanicou CL xx                              1,2
  Koeficientom sa násobí počet km z daného spojenia. Výpočet uskutoční vyhodnocovateľ.
 9. Vyhodnotenie.
  Na základe prijatých staničných denníkov (zaslaných podľa štátnej príslušnosti: SR na slovenskú adresu a ČR na českú).
  Organizátori vyhodnotia poradie súťažiacich pre každú republiku zvlášť a spoločne stanovia absolútneho víťaza, ktorý sa stane držiteľom putovného pohára pre daný rok.
  a.) vyhodnotenie sa prevádza systémom 1 km = 1 bod
  b.) v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer na 1 QSO. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stretnutí v Holiciach pre ČR. Vyhlásenie výsledkov pre SR bude zverejnené na web stránke SCBR a oficiálne odovzdanie cien bude na jesennom stretnutí (termín ako aj miesto včas zverejníme).
 10. Štartovné
  Súťažiaci v ČR zaplatí štartovné 100,- Kč zloženkou na adresu uvedenú v propozíciách.
  Za slovenských súťažiacich hradí štartovné SCBR.
 11. Ceny.
  Za vybrané štartovné organizátor zabezpečí ceny (poháre) v medzinárodnom i národných hodnoteniach.
  1. miesto pohár + diplom
  2. miesto pohár + diplom
  3. miesto pohár + diplom
  Pre všetky slovenské súťažiace stanice bude odmenou pamätný diplom. K dispozícii bude digitálna ako aj papierová forma diplomu. Je na súťažiacom akú formu si vyberie.
  Pre víťazov bude na jeden rok odmenou Česko-Slovenský putovný pohár resp. Slovenský putovný pohár.
 12. Kontakt na organizátora pre zasielanie prihlášok a štartovného
  v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
  radegast@cbdx.cz
  Tel. 377900636 , Mob. 605588849 
  v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
  lasab@ppabb.sk
  Mob. 0905365382

Čestné prehlásenie
Sľubujem na svoju česť, že budem používať maximálny VF výkon 4W, nebudem rušiť spojenia ostatných súťažiacich a budem zachovávať zásady športového správania sa. Som si vedomý toho, že ak tieto zásady poruším, budem vylúčený zo súťaže.

 6,050 total views,  1 views today

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.