Éter bez hraníc 2018 CZ/SK – propozície

Propozície

Slovenský CB-Rádioklub a Združenie CB expedícií MATADOR spoločne vyhlasujú 16. ročník Éteru bez hraníc – Memoriál Milana 42

 1. Zúčastniť sa môžu užívatelia CB rádiostaníc z Českej alebo Slovenskej republiky jednotlivo alebo v tímoch.
 2. Termín závodu.
  sobota 26. mája 2018 od 20:00 h. do
  nedeľa 27. mája 2018 do 08:00 h.
 3. Podmienky
  a.) Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike mimo lokátorov JO60LJ, JO80NB, JO80OC, JO80OB. Tieto sú vyhradené pre potreby organizátorov.
  b.) Je možné použiť len 40 kanálov v rozsahu 26,965 MHz – 27,405 MHz a max. výkon 4W. Spojenia prostredníctvom opakovačov neplatia.
 4. Prihlášky.
  a.) Súťažiaci sa môžu začať prihlasovať od 1.1.2018 najneskôr  do 26.5.2018 – mailom, SMS, elektronickou prihláškou alebo písomne.
  b.) V prihláške uvedie meno, priezvisko a volačku, miesto súťažného vysielania + náhradné miesto a poštovú adresu hl. operátora
  c.) Organizátor potvrdí prihlášku a pridelí súťažný volací znak.
  V Českej republike –  CT xx
  V Slovenskej republike –  ST xx
  Členovia klubu MATADOR – MT xx
  Členovia SCBR – SK xxx (členovia SCBR používajú vlastný volací znak podľa členského preukazu.)
  V prípade, že prihlasované miesto je už obsadené, organizátor potvrdí náhradné miesto k súťaži. Rozhodujúci je okamih doručenia prihlášky organizátorovi.
  d.) Zmena kóty, ktorá bola uvedená v pôvodnej prihláške, môže byt uskutočnená len so súhlasom organizátora súťaže najneskôr 48 hodín pred štartom.
  e.) Víťaz EBH z minulého ročníku môže z lokátoru odkiaľ vyhral pracovať v nasledujúcom ročníku iba ako bonusová stanica. Pokiaľ túto možnosť odmietne, musí si v nasledujúcom ročníku pre svoj súťažný štart vybrať iný lokátor.
 5. Platné spojenia. 
  Všetky spojenia na území ČR a SR so súťažnými i nesúťažnými stanicami.
  V súťaži sa počítajú s jednou protistanicou
  – 1 spojenie s QTH
  – 1 spojenie s portejblom
  – 1 spojenie s mobilom
  vždy však z iného lokátora
 6. Kontrola.
  Združenie MATADOR a SCBR zriadia bonusové stanice, ktoré budú v priebehu súťaže vysielať a tak prideľovať prémiové body za spojenia.
  Volací znak českej aj slovenskej kontroly bude A – xx.
  Počas celej súťaže si vedú poslucháčsky staničný denník, ktorý poslúži pre kontrolu prijatých súťažných denníkov.
 7. Denník
  Súťažiaci vedú staničný denník v písomnej alebo elektronickej podobe
  a.) Titulná strana: súťažná volačka, miesto vysielania a lokátor.
  b.) Zápis: číslo spojenia, čas, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdialenosť, koeficient a body. Reporty sú nepovinné.
  c.) Denník odošlite do 14 dní po súťaži e-mailom (tzn. do 10. júna 2018).
 8. Hodnotenie.
  Rozhodujúca je dĺžka spojenia, ktorá sa určuje podľa programu CL6. Koeficienty: 1km = 1bod
  a) spojenie so súťažnou a nesúťažnou stanicou                 1,0
  b) spojenie so súťažnou stanicou MT xx                             1,2
  c) spojenie so súťažnou stanicou SK xxx                            1,2
  d) spojenie so súťažnou stanicou A xx                                2,0
  e) spojenie so súťažnou stanicou CL xx                              1,2
  Koeficientom sa násobí počet km z daného spojenia. Výpočet uskutoční vyhodnocovateľ.
 9. Vyhodnotenie.
  Na základe prijatých staničných denníkov (zaslaných podľa štátnej príslušnosti: SR na slovenskú adresu a ČR na českú).
  Organizátori vyhodnotia poradie súťažiacich pre každú republiku zvlášť a spoločne stanovia absolútneho víťaza, ktorý sa stane držiteľom putovného pohára pre daný rok.
  a.) vyhodnotenie sa prevádza systémom 1 km = 1 bod
  b.) v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer na 1 QSO. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stretnutí v Holiciach pre ČR. Vyhlásenie výsledkov pre SR bude zverejnené na web stránke SCBR a oficiálne odovzdanie cien bude na jesennom stretnutí (termín ako aj miesto včas zverejníme).
 10. Štartovné
  Súťažiaci v ČR zaplatí štartovné 100,- Kč zloženkou na adresu uvedenú v propozíciách.
  Za slovenských súťažiacich hradí štartovné SCBR.
 11. Ceny.
  Za vybrané štartovné organizátor zabezpečí ceny (poháre) v medzinárodnom i národných hodnoteniach.
  1. miesto pohár + diplom
  2. miesto pohár + diplom
  3. miesto pohár + diplom
  Pre všetky slovenské súťažiace stanice bude odmenou pamätný diplom. K dispozícii bude digitálna ako aj papierová forma diplomu. Je na súťažiacom akú formu si vyberie.
  Pre víťazov bude na jeden rok odmenou Česko-Slovenský putovný pohár resp. Slovenský putovný pohár.
 12. Kontakt na organizátora pre zasielanie prihlášok a štartovného
  v ČR: Václav Mestl Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih
  radegast@cbdx.cz
  Tel. 377900636 , Mob. 605588849 
  v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
  lasab@ppabb.sk
  Mob. 0905365382

Čestné prehlásenie
Sľubujem na svoju česť, že budem používať maximálny VF výkon 4W, nebudem rušiť spojenia ostatných súťažiacich a budem zachovávať zásady športového správania sa. Som si vedomý toho, že ak tieto zásady poruším, budem vylúčený zo súťaže.

Loading

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.