Čo všetko počuť na 433.92 MHz za 5 minút

Čo všetko počuť na 433.92 MHz za 5 minút

Je víkend, nedeľa, a keďže som nemal čo na práci, rozhodol som sa trošku pozabávať s Raspberry Pi a RTL-SDR donglom.

Rozhodol som sa skúsiť skompilovať tento program https://github.com/merbanan/rtl_433 a to sa mi aj podarilo.

RTL-SDR kľúč som napojil na vonkajšiu anténu a nechal jeho výstup 5 minút zapisovať do súboru.

Niečo podobné by sa dalo dosiahnuť aj s Arduinom:

Tu je celý súbor, kde vidno, čo všetko za tých 5 minút na frekvencii 433.92 MHz program rtl_433 dekódoval. Stavím sa, že v rušný pracovný deň by som dekódoval množstvo kľúčov od áut, zásuviek na diaľkové ovládanie, inteligentné domácnosti, a omnoho viac…

Takže tu je celý výstup.

pi@pixel:~ $ rtl_433 > nedela-443.txt
Registering protocol [1] "Rubicson Temperature Sensor"
Registering protocol [2] "Prologue Temperature Sensor"
Registering protocol [3] "Waveman Switch Transmitter"
Registering protocol [4] "LaCrosse TX Temperature / Humidity Sensor"
Registering protocol [5] "Acurite 609TXC Temperature and Humidity Sensor"
Registering protocol [6] "Oregon Scientific Weather Sensor"
Registering protocol [7] "Mebus 433"
Registering protocol [8] "KlikAanKlikUit Wireless Switch"
Registering protocol [9] "AlectoV1 Weather Sensor (Alecto WS3500 WS4500 Ventus W155/W044 Oregon)"
Registering protocol [10] "Cardin S466-TX2"
Registering protocol [11] "Fine Offset Electronics, WH2 Temperature/Humidity Sensor"
Registering protocol [12] "Nexus Temperature & Humidity Sensor"
Registering protocol [13] "Ambient Weather Temperature Sensor"
Registering protocol [14] "Calibeur RF-104 Sensor"
Registering protocol [15] "GT-WT-02 Sensor"
Registering protocol [16] "Danfoss CFR Thermostat"
Registering protocol [17] "Chuango Security Technology"
Registering protocol [18] "Generic Remote SC226x EV1527"
Registering protocol [19] "TFA-Twin-Plus-30.3049 and Ea2 BL999"
Registering protocol [20] "Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station"
Registering protocol [21] "WT450"
Registering protocol [22] "LaCrosse WS-2310 Weather Station"
Registering protocol [23] "Esperanza EWS"
Registering protocol [24] "Efergy e2 classic"
Registering protocol [25] "Generic temperature sensor 1"
Registering protocol [26] "WG-PB12V1"
Registering protocol [27] "HIDEKI TS04 Temperature, Humidity, Wind and Rain Sensor"
Registering protocol [28] "Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket oil tank monitor"
Registering protocol [29] "CurrentCost Current Sensor"
Registering protocol [30] "emonTx OpenEnergyMonitor"
Registering protocol [31] "HT680 Remote control"
Registering protocol [32] "S3318P Temperature & Humidity Sensor"
Registering protocol [33] "Akhan 100F14 remote keyless entry"
Registering protocol [34] "Quhwa"
Registering protocol [35] "OSv1 Temperature Sensor"
Registering protocol [36] "Proove"
Registering protocol [37] "Bresser Thermo-/Hygro-Sensor 3CH"
Registering protocol [38] "Springfield Temperature and Soil Moisture"
Registering protocol [39] "Oregon Scientific SL109H Remote Thermal Hygro Sensor"
Registering protocol [40] "Acurite 606TX Temperature Sensor"
Registering protocol [41] "TFA pool temperature sensor"
Registering protocol [42] "Kedsum Temperature & Humidity Sensor"
Registering protocol [43] "blyss DC5-UK-WH (433.92 MHz)"
Registering protocol [44] "Steelmate TPMS"
Registering protocol [45] "Schrader TPMS"
Registering protocol [46] "Elro DB286A Doorbell"
Registering protocol [47] "Efergy Optical"
Registering protocol [48] "Honda Car Key"
Registering protocol [49] "Fine Offset Electronics, XC0400"
Registering protocol [50] "Radiohead ASK"
Registering protocol [51] "Kerui PIR Sensor"
Registering protocol [52] "Fine Offset WH1050 Weather Station"
Registering protocol [53] "Honeywell Door/Window Sensor"
Registering protocol [54] "Maverick ET-732/733 BBQ Sensor"
Registering protocol [55] "LaCrosse TX141TH-Bv2 sensor"
Registering protocol [56] "Acurite 00275rm,00276rm Temp/Humidity with optional probe"
Registering protocol [57] "LaCrosse TX35DTH-IT Temperature sensor"
Registering protocol [58] "LaCrosse TX29IT Temperature sensor"
Registering protocol [59] "Vaillant calorMatic 340f Central Heating Control"
Registering protocol [60] "Fine Offset Electronics, WH25 Temperature/Humidity/Pressure Sensor"
Registering protocol [61] "Fine Offset Electronics, WH0530 Temperature/Rain Sensor"
Registering protocol [62] "IBIS beacon"
Registering protocol [63] "Oil Ultrasonic STANDARD FSK"
Registering protocol [64] "Citroen TPMS"
Registering protocol [65] "Oil Ultrasonic STANDARD ASK"
Registering protocol [66] "Thermopro TP11 Thermometer"
Registering protocol [67] "Solight TE44"
Registering protocol [68] "Wireless Smoke and Heat Detector GS 558"
Registering protocol [69] "Generic wireless motion sensor"
Registering protocol [70] "Toyota TPMS"
Registering protocol [71] "Ford TPMS"
Registering protocol [72] "Renault TPMS"
Registering protocol [73] "FT-004-B Temperature Sensor"
Registering protocol [74] "Ford Car Key"
Registering protocol [75] "Philips outdoor temperature sensor"
Registering protocol [76] "Schrader TPMS EG53MA4"
Registered 76 out of 95 device decoding protocols
Found 1 device(s)

trying device 0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Found Rafael Micro R820T tuner
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Exact sample rate is: 250000.000414 Hz
[R82XX] PLL not locked!
Sample rate set to 250000.
Bit detection level set to 0 (Auto).
Tuner gain set to Auto.
Reading samples in async mode...
Tuned to 433920000 Hz.

2017-11-12 11:16:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:16:27 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:16:28 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:16:29 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.3 C
2017-11-12 11:16:32 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:16:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.2 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:16:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:16:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 8
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010001111111100001110
2017-11-12 11:16:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:16:41 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.3 C
2017-11-12 11:16:42 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 18.00 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:16:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.20 C
2017-11-12 11:16:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.7 C
2017-11-12 11:16:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.7 C
2017-11-12 11:16:56 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
2017-11-12 11:16:56 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:16:57 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:17:01 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.90 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:17:13 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:17:18 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.5 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:17:21 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.40 C
2017-11-12 11:17:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:17:26 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.6 C
2017-11-12 11:17:27 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
2017-11-12 11:17:29 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:17:31 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.3 C
2017-11-12 11:17:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:17:37 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	7610ffb9 	:	CRC
2017-11-12 11:17:39 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 18.70 C
	Humidity:	 33 %
2017-11-12 11:17:41 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.20 C
2017-11-12 11:17:41 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:17:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:17:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:17:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:17:55 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:17:58 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
2017-11-12 11:18:01 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.6 C
2017-11-12 11:18:02 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:18:10 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.90 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:18:10 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:18:11 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	8e4758dc 	:	0 	:	1 	:	a53947 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:18:11 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1f 	:	8e4758dc 	:	0 	:	0 	:	a53947 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:18:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:18:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 8
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010001111111100001110
2017-11-12 11:18:14 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 42.40 F
	Humidity:	 85 %
2017-11-12 11:18:16 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	8e4758d9 	:	0 	:	3 	:	a93954 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:18:16 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1f 	:	8e4758d9 	:	0 	:	0 	:	a93954 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:18:20 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:18:23 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:18:29 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
2017-11-12 11:18:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:18:32 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:18:32 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:18:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:18:33 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:18:36 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.5 C
2017-11-12 11:18:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:18:45 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.90 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:18:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:18:48 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:18:49 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:18:52 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:18:53 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:19:00 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
2017-11-12 11:19:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:19:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 9
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010011111111111111010
2017-11-12 11:19:04 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.4 C
2017-11-12 11:19:07 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.20 C
2017-11-12 11:19:07 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.20 C
2017-11-12 11:19:12 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:19:15 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.40 C
2017-11-12 11:19:15 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	7610ffb9 	:	CRC
2017-11-12 11:19:15 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	71ef0049 	:	CRC
2017-11-12 11:19:17 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:19:21 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.90 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:19:22 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 42.50 F
	Humidity:	 85 %
2017-11-12 11:19:23 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:19:29 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:19:31 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
2017-11-12 11:19:33 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 18.20 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:19:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.2 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:19:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:19:47 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:19:47 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:19:47 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.8 C
2017-11-12 11:19:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:19:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 9
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010011111111111111010
2017-11-12 11:19:50 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:19:50 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:19:55 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:19:55
:	 Oregon Scientific SL109H
	Id:	 49
	Channel:	 1
	Celcius:	 -153.60 C
	Humidity:	 106 %
	Status:	 12
2017-11-12 11:19:59 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:19:59 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:19:59 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:20:02 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
2017-11-12 11:20:06 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:20:12 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.40 C
2017-11-12 11:20:13 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:20:20 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.5 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:20:22 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:20:25 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:20:27 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:20:28 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:20:30 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 18.00 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:20:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:20:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.4 C
2017-11-12 11:20:33 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:20:33 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:20:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:20:40 :	Citroen 	:	TPMS 	:	10 	:	87084e30 	:	12 	:	2 	:	ab433d 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:20:40 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1c 	:	87084e30 	:	12 	:	0 	:	ab433d 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:20:42 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:20:42 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:20:42 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:20:47 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.7 C
2017-11-12 11:20:47 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.7 C
2017-11-12 11:20:49 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:20:49 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:20:51 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:20:56 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.2 C
2017-11-12 11:20:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:21:05 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:21:09 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:21:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:21:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:21:16 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:21:16 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:21:17 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:21:17 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:21:18 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:21:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 1.7 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 128
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.1 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 1.7 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:21:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:21:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:21:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:21:25 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:21:29 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:21:32 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:21:35 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:21:36 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 42.50 F
	Humidity:	 85 %
2017-11-12 11:21:39 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:21:41 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 49 %
2017-11-12 11:21:41
:	 Oregon Scientific SL109H
	Id:	 49
	Channel:	 1
	Celcius:	 -153.60 C
	Humidity:	 106 %
	Status:	 12
2017-11-12 11:21:46 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.7 C
2017-11-12 11:21:47 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:21:59 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:21:59 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:22:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:22:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:22:08 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:22:08 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:22:08 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:22:10 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:22:11 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:22:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:22:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:22:14 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:22:15 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:22:16 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:22:20 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:22:24 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:22:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:22:29 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:22:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:22:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.1 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:22:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
2017-11-12 11:22:41 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:22:45 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:22:50 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:22:52 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:22:52 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:22:52 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:23:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:23:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:23:03 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
2017-11-12 11:23:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:23:08 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:23:11 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:23:12 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:23:13 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:23:14 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:23:17 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:23:19 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.4 C
2017-11-12 11:23:21 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.90 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:23:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:23:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 238
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 313.6 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:23:34 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:23:34 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:23:34 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:23:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:23:39 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
2017-11-12 11:23:42 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0E989ED
	Pressure:	 2.225 bar
	Temperature:	 13 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:23:42 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0E989ED
	Pressure:	 2.225 bar
	Temperature:	 13 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:23:42 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0E989ED
	Pressure:	 2.225 bar
	Temperature:	 13 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:23:43 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:23:47 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 0EB2513
	Pressure:	 2.425 bar
	Temperature:	 19 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:23:47 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 0EB2513
	Pressure:	 2.425 bar
	Temperature:	 19 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:23:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:23:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:23:57 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:23:58 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	71ef0049 	:	CRC
2017-11-12 11:24:00 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:24:00 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
2017-11-12 11:24:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:06 :	Schrader 	:	TPMS 	:	25
	ID:	 0EB25EC
	Pressure:	 2.450 bar
	Temperature:	 16 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:08 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:24:08 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:24:08 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:24:10 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:24:12 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:24:12 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:24:14 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.90 C
2017-11-12 11:24:18 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.20 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:24:18 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 0EB6524
	Pressure:	 2.150 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:24:20 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.40 C
2017-11-12 11:24:35 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:24:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:24:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:24:41 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:24:42 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:24:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:24:51 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:24:51 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:24:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:25:00 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:25:00 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:25:00 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
	Humidity:	 54 %
2017-11-12 11:25:07 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:25:07 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.5 C
2017-11-12 11:25:11 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:25:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:25:11 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:12 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:25:13 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:15 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.10 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:25:17 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.40 C
2017-11-12 11:25:17 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:25:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 10
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010101111111111010111
2017-11-12 11:25:34 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:25:34 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:25:39 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:39 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:43 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
2017-11-12 11:25:43 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:25:43 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:25:43 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:25:45 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:25:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:25:49 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:25:54 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
2017-11-12 11:25:56 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:26:02 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:26:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:26:12 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:26:12 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 234
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 16.3 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:26:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:26:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 11
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010111111111100100011
2017-11-12 11:26:17 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:26:17 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:26:18 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:26:20 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:26:24 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.6 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:26:25 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1f 	:	864f85d2 	:	0 	:	0 	:	8f3857 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:26:25 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	864f8438 	:	0 	:	3 	:	953756 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:26:26 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:26:26 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:26:26 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:26:33 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	864f863e 	:	0 	:	3 	:	93385b 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:26:40 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:26:40 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:26:40 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	864f85d2 	:	0 	:	3 	:	8f3872 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:26:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:26:53 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:26:56 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:26:59 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:27:00 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:27:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:27:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 11
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010010111111111100100011
2017-11-12 11:27:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.00 C
2017-11-12 11:27:06 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:27:06 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:27:09 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.80 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:27:09 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:27:09 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:27:09 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:27:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:27:16 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:27:16 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:27:21 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:27:25 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:27:27 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.4 C
2017-11-12 11:27:30 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:27:34 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:27:35 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:27:38 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:27:38 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:27:43 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:27:43 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:27:47 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
2017-11-12 11:27:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
2017-11-12 11:27:50 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 5.90 C
2017-11-12 11:27:52 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:27:53 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:28:00 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:28:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.10 C
2017-11-12 11:28:02 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 128
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 8
2017-11-12 11:28:02 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:28:03 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:28:03 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:28:04 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:28:05 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:28:06 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 17.10 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:28:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:28:18 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
2017-11-12 11:28:22 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:28:25 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:28:26 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:28:26 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:28:33 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:28:33 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:28:36 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:28:36 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.3 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:28:37 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:28:40 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:28:43 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70efffb4 	:	CRC
2017-11-12 11:28:45 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
2017-11-12 11:28:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:28:49 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:28:52 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:28:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:28:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:29:01 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:29:02 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:29:02 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 17.10 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:29:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:29:09 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:29:09 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:29:11 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:29:12 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.4 C
2017-11-12 11:29:16 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:29:18 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:29:18 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:29:18 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:29:20 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:29:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:29:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:29:26 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.7 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:29:29 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:29:30 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:29:31 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:29:35 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:29:42 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
2017-11-12 11:29:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:29:47 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:29:48 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:29:51 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:29:52 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:29:52 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.30 C
2017-11-12 11:29:56 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:29:56 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:30:00 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 17.10 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:30:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
2017-11-12 11:30:01 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.3 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:30:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:30:02 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	8e019031 	:	0 	:	3 	:	a73b50 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:30:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:30:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:30:23 :	TFA-Twin-Plus-30.3049 	:	1 	:	2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 -51.0 C
	Humidity:	 4294967277 %
2017-11-12 11:30:23 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:30:25 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:30:26 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.5 C
2017-11-12 11:30:28 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:30:28 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:30:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
2017-11-12 11:30:34 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:30:34 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:30:35 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.40 C
2017-11-12 11:30:35 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 7.40 C
2017-11-12 11:30:41 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:30:44 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.4 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:30:44 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.4 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:30:44 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.4 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:30:47 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:30:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:31:00 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:31:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:31:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:31:05 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
2017-11-12 11:31:18 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.00 C
2017-11-12 11:31:18 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.00 C
2017-11-12 11:31:24 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:31:27 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:31:27 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:31:28 :	Acurite 606TX Sensor 	:	78
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:31:28 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:31:32 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:31:33 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.4 C
2017-11-12 11:31:36 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:31:36 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
2017-11-12 11:31:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:31:38 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:31:44 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:31:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:31:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:31:50 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.30 C
2017-11-12 11:31:54 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.90 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:31:55 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:31:56 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:31:59 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:32:01 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.70 C
2017-11-12 11:32:01 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.70 C
2017-11-12 11:32:02 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:32:09 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.4 C
2017-11-12 11:32:26 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:32:28 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.8 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:32:30 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:32:33 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.90 C
2017-11-12 11:32:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.30 C
2017-11-12 11:32:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:32:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:32:44 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.30 C
2017-11-12 11:32:44 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.5 C
2017-11-12 11:32:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.20 C
2017-11-12 11:32:51 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.50 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:32:53 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
2017-11-12 11:32:53 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:32:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:33:01 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0c74 	:	0 	:	1 	:	b13c31 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:33:08 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f8d 	:	0 	:	1 	:	b43f2e 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:08 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f8d 	:	0 	:	2 	:	b43f2e 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:08 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f8d 	:	0 	:	3 	:	b43f2e 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:09 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1f 	:	870c0f8d 	:	0 	:	0 	:	b43f2e 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:09 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f88 	:	0 	:	1 	:	b03c33 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:09 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f88 	:	0 	:	2 	:	b03c33 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:09 :	Citroen 	:	TPMS 	:	13 	:	870c0f88 	:	0 	:	3 	:	b03c33 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:09 :	Citroen 	:	TPMS 	:	1f 	:	870c0f88 	:	0 	:	0 	:	b03c33 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:33:13 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:33:19 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.6 C
2017-11-12 11:33:20 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:33:22 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:33:23 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:33:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:33:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:33:28 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.90 C
2017-11-12 11:33:30 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:33:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.30 C
2017-11-12 11:33:33 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70efffb4 	:	CRC
2017-11-12 11:33:36 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:33:36 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.6 C
	Humidity:	 53 %
2017-11-12 11:33:38 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:33:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.30 C
2017-11-12 11:33:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:33:50 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.60 C
2017-11-12 11:33:52 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
 2017-11-12 11:33:52
:	 Ford Car Remote
	device-id:	 7500365
	data:	 255
2017-11-12 11:33:56 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:33:58 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:33:59 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.9 C
 2017-11-12 11:33:59
:	 Ford Car Remote
	device-id:	 7500365
	data:	 255
2017-11-12 11:34:03 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:34:10 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 10.00 C
2017-11-12 11:34:10 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 10.00 C
2017-11-12 11:34:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:34:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 12
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011001111111110001101
2017-11-12 11:34:17 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.1 C
2017-11-12 11:34:19 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:34:19 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:34:20 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
2017-11-12 11:34:21 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.9 C
2017-11-12 11:34:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.10 C
2017-11-12 11:34:30 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:34:30 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.10 C
2017-11-12 11:34:33 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:34:34 :	Acurite 606TX Sensor 	:	78
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.9 C
2017-11-12 11:34:34 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:34:35 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:34:45 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.60 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:34:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
2017-11-12 11:34:49 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:34:53 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-49
	Battery:	 LOW
	Temperature:	 14.5 C
2017-11-12 11:34:53 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.80 C
2017-11-12 11:34:53 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.80 C
2017-11-12 11:35:00 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.10 F
	Humidity:	 79 %
2017-11-12 11:35:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:35:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:35:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 13
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011011111111101111001
2017-11-12 11:35:02 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:02 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:02 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:05 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:35:07 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:35:11 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70efffb4 	:	CRC
2017-11-12 11:35:11 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:35:18 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:35:19 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:35:21 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:35:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.10 C
2017-11-12 11:35:28 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:35:28 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:35:30 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 7.9 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:35:32 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
2017-11-12 11:35:36 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.60 C
2017-11-12 11:35:36 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.60 C
2017-11-12 11:35:39 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.30 C
2017-11-12 11:35:40 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:35:42 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 234
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 16.3 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:35:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
2017-11-12 11:35:45 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:45 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:45 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:35:47 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:35:48 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:35:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:35:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 13
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011011111111101111001
2017-11-12 11:35:50 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 11.0 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:35:53 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:35:55 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-49
	Battery:	 LOW
	Temperature:	 14.4 C
2017-11-12 11:36:03 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:36:07 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.6 C
2017-11-12 11:36:13 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.8 C
2017-11-12 11:36:16 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:36:17 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:36:17 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.0 C
2017-11-12 11:36:18 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:36:19 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.50 C
2017-11-12 11:36:19 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.50 C
2017-11-12 11:36:21 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.10 C
2017-11-12 11:36:22 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.10 C
2017-11-12 11:36:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.30 C
2017-11-12 11:36:25 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:36:28 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:36:28 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:36:28 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:36:28 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:36:28 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:36:29 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:36:34 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:36:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.40 C
2017-11-12 11:36:39 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.10 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:36:39 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:36:41 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.70 C
2017-11-12 11:36:45 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.1 C
2017-11-12 11:36:46 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.1 C
2017-11-12 11:36:48 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:36:50 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:36:50 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 8.9 C
2017-11-12 11:36:54 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:36:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:37:02 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.30 C
2017-11-12 11:37:02 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 9.30 C
2017-11-12 11:37:05 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:37:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:37:11 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.9 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:11 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.9 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:11 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.9 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:14 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.10 F
	Humidity:	 80 %
2017-11-12 11:37:14 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.1 C
2017-11-12 11:37:15 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.1 C
2017-11-12 11:37:18 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:37:19 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.40 C
2017-11-12 11:37:25 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:37:25 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:37:25 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.0 C
2017-11-12 11:37:26 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:37:29 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:37:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.40 C
2017-11-12 11:37:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.7 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:37:36 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 16.30 C
	Humidity:	 36 %
2017-11-12 11:37:36 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 234
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 16.3 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:37:36 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:37:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
2017-11-12 11:37:40
:	 Oregon Scientific SL109H
	Id:	 60
	Channel:	 3
	Celcius:	 6.40 C
	Humidity:	 50 %
	Status:	 0
2017-11-12 11:37:40 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:37:54 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:54 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:55 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:37:58 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 108231D
	Pressure:	 2.950 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:37:58 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 108231D
	Pressure:	 2.950 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:37:58 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 108231D
	Pressure:	 2.950 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:37:58 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 108231D
	Pressure:	 2.950 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:37:58 :	Schrader 	:	TPMS 	:	26
	ID:	 108231D
	Pressure:	 2.950 bar
	Temperature:	 14 C
	Integrity:	 CRC
2017-11-12 11:38:04 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:38:07 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.2 C
2017-11-12 11:38:11 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:38:12 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.2 C
2017-11-12 11:38:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:38:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 13
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011011111111101111001
2017-11-12 11:38:15 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:38:17 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.40 C
2017-11-12 11:38:20 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.10 F
	Humidity:	 80 %
2017-11-12 11:38:23 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.40 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:38:23 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70e5004b 	:	CRC
2017-11-12 11:38:23 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:38:25 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:38:25 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:38:29 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.50 C
2017-11-12 11:38:32 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 8.1 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:38:37 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:38:38 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:38:38 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.1 C
2017-11-12 11:38:41 :	Acurite 606TX Sensor 	:	78
	Battery:	 OK
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:38:50 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 11.1 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:39:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-49
	Battery:	 LOW
	Temperature:	 14.0 C
2017-11-12 11:39:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:39:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:39:04 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 12.8 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:39:05 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:39:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:39:10 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:39:11 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.90 C
2017-11-12 11:39:12 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:39:14 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.10 C
2017-11-12 11:39:14 :	Acurite 606TX Sensor 	:	78
	Battery:	 OK
	Temperature:	 8.3 C
2017-11-12 11:39:15 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:39:20 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.50 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:39:20 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:39:21 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:39:23 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:39:23 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:39:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:39:26 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:39:26 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:39:26 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 16
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:39:26 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 8
2017-11-12 11:39:27 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.20 F
	Humidity:	 80 %
2017-11-12 11:39:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.80 C
2017-11-12 11:39:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.5 C
2017-11-12 11:39:46 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:39:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:39:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:39:51 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:39:54 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.80 C
2017-11-12 11:39:54 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.80 C
2017-11-12 11:39:58 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:40:01 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70efffb4 	:	CRC
2017-11-12 11:40:03 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:40:03 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:40:04 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:40:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.6 C
2017-11-12 11:40:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:40:15 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:40:17 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.60 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:40:20 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:40:21 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:40:21 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:40:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.70 C
2017-11-12 11:40:23 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 1.8 C
	Moisture:	 2
2017-11-12 11:40:29 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.90 C
2017-11-12 11:40:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.9 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:40:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:40:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:40:37 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.80 C
2017-11-12 11:40:37 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.80 C
2017-11-12 11:40:38 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:40:42 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.0 C
2017-11-12 11:40:56 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:41:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:41:07 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:41:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.50 C
2017-11-12 11:41:21 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:41:21 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.8 C
	Moisture:	 9
2017-11-12 11:41:21 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:41:24 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.80 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:41:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:41:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:41:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.90 C
2017-11-12 11:41:29 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:41:29 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:41:30 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:41:32 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:41:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 8.2 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:41:39 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:41:42 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.20 F
	Humidity:	 79 %
2017-11-12 11:41:45 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:42:03 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:42:04 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.70 C
2017-11-12 11:42:04 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.70 C
2017-11-12 11:42:05 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.80 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:42:07 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:42:11 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:42:12 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:42:12 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.8 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:42:17 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 128
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 8
2017-11-12 11:42:19 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:42:20 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.70 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:42:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:42:34 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:42:34 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:42:40 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:42:43 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.5 C
2017-11-12 11:42:46 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.8 C
2017-11-12 11:42:47 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:42:47 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:42:55 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:42:55 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:42:56 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:43:00 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:43:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.50 C
2017-11-12 11:43:02 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:43:03 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:43:08 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.90 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:43:08 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 74
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 7.9 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:43:09 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:43:14 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:43:14 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 16
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:43:14 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 6.4 C
	Moisture:	 5
2017-11-12 11:43:15 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.70 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:43:18 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.70 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:43:20 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:43:26 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:43:30 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:43:30 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:43:31 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:43:32 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:43:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.1 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:43:39 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:43:57 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:43:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:44:01 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:44:02 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:44:05 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.90 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:44:05 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 74
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 7.9 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:44:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:44:11 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 8.0 C
	Moisture:	 4
2017-11-12 11:44:13 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:44:13 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.60 C
2017-11-12 11:44:15 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.50 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:44:16 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:44:16 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:44:19 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:44:21 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:44:21 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:44:22 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:44:25 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.60 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:44:25 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:44:28 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:44:29 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:44:30 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:44:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:44:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:44:41
:	 Oregon Scientific SL109H
	Id:	 0
	Channel:	 3
	Celcius:	 0.00 C
	Humidity:	 0 %
	Status:	 0
2017-11-12 11:44:46 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:44:54 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.7 C
2017-11-12 11:44:56 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:44:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:44:58 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:44:59 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:45:00 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:45:01 :	Schrader Electronics EG53MA4 	:	TPMS 	:	4d830130
	ID:	 4A0107
	Pressure:	 2.000 bar
	Temperature:	 75.0 F
	Integrity:	 CHECKSUM
2017-11-12 11:45:04 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:45:04 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:04 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:05 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:45:08 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:45:08 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 1.6 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:45:12 :	Schrader Electronics EG53MA4 	:	TPMS 	:	4d830130
	ID:	 4A01CC
	Pressure:	 2.000 bar
	Temperature:	 76.0 F
	Integrity:	 CHECKSUM
2017-11-12 11:45:12 :	Schrader Electronics EG53MA4 	:	TPMS 	:	4d830130
	ID:	 4A01CC
	Pressure:	 2.000 bar
	Temperature:	 76.0 F
	Integrity:	 CHECKSUM
2017-11-12 11:45:13 :	Schrader Electronics EG53MA4 	:	TPMS 	:	4d830130
	ID:	 4A01CC
	Pressure:	 2.000 bar
	Temperature:	 76.0 F
	Integrity:	 CHECKSUM
2017-11-12 11:45:14 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:45:16 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:45:16 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.6 C
2017-11-12 11:45:21 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:45:28 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:45:28 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:45:29 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:45:35 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:45:39 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.50 C
2017-11-12 11:45:39 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.50 C
2017-11-12 11:45:40 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:45:47 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:47 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:48 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:45:52 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:45:54 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:45:57 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:45:59 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.90 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:45:59 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 74
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 7.9 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:46:01 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:46:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:46:05 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 17
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 6.4 C
	Moisture:	 4
2017-11-12 11:46:09 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.30 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:46:11 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:46:16 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:46:22 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.50 C
2017-11-12 11:46:22 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.50 C
2017-11-12 11:46:22 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:46:23 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:46:30 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:46:31 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 52 %
2017-11-12 11:46:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:46:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.2 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:46:45 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:46:48 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:46:50 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:46:50 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:46:55 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:46:56 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.90 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:46:56 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 74
	Channel:	 1
	Battery:	 LOW
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 7.9 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:47:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.9 C
2017-11-12 11:47:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 15
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011111111111110100000
2017-11-12 11:47:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.80 C
2017-11-12 11:47:05 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:47:05 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:47:06 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 15.10 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:47:08 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:47:09 :	Ford 	:	TPMS 	:	49255788 	:	79c146 	:	CHECKSUM
2017-11-12 11:47:13 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:13 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:14 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:15 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:47:15 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:47:20 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:47:24 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:47:24 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:47:26 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
2017-11-12 11:47:29 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:47:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:47:38 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 8.3 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:47:45 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.20 C
2017-11-12 11:47:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:47:48 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:47:48 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:47:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.9 C
2017-11-12 11:47:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 15
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011111111111110100000
2017-11-12 11:47:52 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:47:54 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:47:56 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 48 %
2017-11-12 11:47:56 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:56 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:56 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:47:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.90 C
2017-11-12 11:47:59 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 17
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:47:59 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 0
2017-11-12 11:47:59 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 0
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.1 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:48:05 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:48:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:48:12 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:48:12 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:48:22 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:48:22 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:48:27 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
2017-11-12 11:48:35 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:48:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.9 C
2017-11-12 11:48:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 15
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011111111111110100000
2017-11-12 11:48:39 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:48:39 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:48:39 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:48:41 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:48:42 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:48:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:48:50 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:48:51 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:48:51 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:48:57 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.90 C
2017-11-12 11:48:58 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.7 C
2017-11-12 11:49:02 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:49:05 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:49:10 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:49:11 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:49:11 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:49:14 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:49:19 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:49:20 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:49:22 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:49:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:49:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:49:29 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:49:30 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70e5004b 	:	CRC
2017-11-12 11:49:30 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.40 F
	Humidity:	 79 %
2017-11-12 11:49:39 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:49:41 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:49:45 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.2 C
2017-11-12 11:49:47 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:49:47 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 165
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 MANUAL
	Temperature:	 3.9 C
	Moisture:	 7
2017-11-12 11:49:49 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:49:53 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.90 C
2017-11-12 11:49:57 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:49:59 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:50:00 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.6 C
2017-11-12 11:50:04 :	Acurite 606TX Sensor 	:	78
	Battery:	 OK
	Temperature:	 8.6 C
2017-11-12 11:50:05 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:50:05 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:50:05 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:50:09 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:50:09 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:50:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:50:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:50:15 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:50:17 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:50:18 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:50:20 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.2 C
2017-11-12 11:50:24 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:50:29 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee4221b 	:	77e50045 	:	CRC
2017-11-12 11:50:31 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
2017-11-12 11:50:36 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:50:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:50:40 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:50:44 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:50:46 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:50:47 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:50:48 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:50:49 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:50:54 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 14.40 C
	Humidity:	 37 %
2017-11-12 11:50:54 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 234
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 14.4 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:50:57 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:50:58 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:51:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:51:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:51:02 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.5 C
2017-11-12 11:51:04 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:51:07 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70e5004b 	:	CRC
2017-11-12 11:51:08 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:51:08 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:51:15 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:51:16 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.3 C
2017-11-12 11:51:21 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:51:23 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:51:23 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:51:25 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:51:30 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.1 C
2017-11-12 11:51:31 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:51:31 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:51:31 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:51:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:51:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.60 C
2017-11-12 11:51:41 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:51:45 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.40 F
	Humidity:	 78 %
2017-11-12 11:51:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.00 C
2017-11-12 11:51:49 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:51:49 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:51:51 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 14.30 C
	Humidity:	 38 %
2017-11-12 11:51:53 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:52:00 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:52:05 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:52:06 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:52:06 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:52:13 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:52:14 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:52:14 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:52:14 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:52:14 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:52:25 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:52:30 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:52:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:52:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.1 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:52:35 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:52:35 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:52:37 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:52:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:52:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 13
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011011111111101111001
2017-11-12 11:52:38 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:52:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.90 C
2017-11-12 11:52:44 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:52:48 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 14.40 C
	Humidity:	 38 %
2017-11-12 11:52:48 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 234
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 14.4 C
	Moisture:	 15
2017-11-12 11:52:49 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:52:50 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:52:52 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.40 F
	Humidity:	 77 %
2017-11-12 11:52:57 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:52:57 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:52:57 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:52:57 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 51 %
2017-11-12 11:53:01 :	Schrader Electronics EG53MA4 	:	TPMS 	:	4d130130
	ID:	 4B930F
	Pressure:	 2.175 bar
	Temperature:	 71.0 F
	Integrity:	 CHECKSUM
2017-11-12 11:53:02 :	HT680 Remote control
	Tristate code:	 00111111111111111111
	Address:	 0x0FFFFF
	Button 1:	 PRESSED
	Button 2:	 PRESSED
	Button 3:	 PRESSED
	Button 4:	 PRESSED
2017-11-12 11:53:06 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:53:07 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:53:07 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:53:11 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:53:12 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:53:20 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:53:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:53:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:53:27 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:53:29 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:53:32 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:53:32 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:53:35 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.80 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:53:37 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:53:41 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.00 C
2017-11-12 11:53:41 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 1
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:53:41 :	Springfield Temperature & Moisture
	SID:	 16
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Transmit:	 AUTO
	Temperature:	 0.0 C
	Moisture:	 1
2017-11-12 11:53:45 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:53:45 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 14.10 C
	Humidity:	 38 %
2017-11-12 11:53:47 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:53:50 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:53:55 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:53:58 :	Bresser 3CH sensor 	:	217
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 43.40 F
	Humidity:	 76 %
2017-11-12 11:54:00 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:54:07 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:54:07 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:54:08 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:54:09 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:54:10 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:54:12 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:54:13 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:54:13 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:54:15 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:54:15 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:54:20 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:54:24 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:54:26 :	Nexus Temperature
	House Code:	 9
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 8.70 C
2017-11-12 11:54:31 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:54:32 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.70 C
	Humidity:	 34 %
2017-11-12 11:54:33 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:54:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.00 C
2017-11-12 11:54:44 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.00 C
2017-11-12 11:54:55 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:54:58 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:54:58 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.30 C
2017-11-12 11:55:01 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:55:01 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:55:05 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:55:06 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:55:06 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:55:07 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:55:08 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:55:08 :	OSv1 Temperature Sensor
	SID:	 13
	Channel:	 2
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.4 C
2017-11-12 11:55:10 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:55:21 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.40 C
2017-11-12 11:55:23 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:55:29 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:55:31 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:55:34 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.2 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:55:35 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.00 C
2017-11-12 11:55:39 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 13.90 C
	Humidity:	 39 %
2017-11-12 11:55:43 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:55:49 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 50 %
2017-11-12 11:55:50 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5ee42e4d 	:	76100046 	:	CRC
2017-11-12 11:55:55 :	Toyota 	:	TPMS 	:	5e32a735 	:	70e5004b 	:	CRC
2017-11-12 11:56:06 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:56:06 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.5 C
2017-11-12 11:56:09 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.7 C
2017-11-12 11:56:13 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:56:16 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:56:18 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.40 C
2017-11-12 11:56:20 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:56:23 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:56:23 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:56:26 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 74
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.70 C
	Humidity:	 35 %
2017-11-12 11:56:32 :	Nexus Temperature
	House Code:	 145
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 9.00 C
2017-11-12 11:56:32 :	HIDEKI TS04 sensor
	Rolling Code:	 5
	Channel:	 1
	Battery:	 OK
	Temperature:	 10.7 C
	Humidity:	 50 %
2017-11-12 11:56:36 :	Nexus Temperature/Humidity
	House Code:	 234
	Battery:	 LOW
	Channel:	 1
	Temperature:	 14.00 C
	Humidity:	 39 %
2017-11-12 11:56:37 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:56:37 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:56:38 :	Nexus Temperature
	House Code:	 98
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.10 C
2017-11-12 11:56:40 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.40 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:56:43 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:56:44 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 3
	Temperature:	 8.3 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:56:48 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:56:50 :	Philips outdoor temperature sensor
	Channel:	 1
	Temperature:	 11.4 C
	Battery:	 OK
2017-11-12 11:56:53 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.9 C
2017-11-12 11:57:06 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:57:06 :	LaCrosse TX Sensor 	:	92
	Temperature:	 12.4 C
2017-11-12 11:57:06 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:57:06 	:	OS :	THN132N
	House Code:	 211
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Celcius:	 8.40 C
2017-11-12 11:57:13 :	Acurite 606TX Sensor 	:	46
	Battery:	 OK
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:57:14 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-26
	Battery:	 OK
	Temperature:	 9.3 C
2017-11-12 11:57:15 :	Prologue sensor 	:	5 	:	166
	Channel:	 3
	Battery:	 OK
	Button:	 0
	Temperature:	 10.50 C
	Humidity:	 46 %
2017-11-12 11:57:15 :	Nexus Temperature
	House Code:	 7
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 7.30 C
2017-11-12 11:57:17 :	Nexus Temperature
	House Code:	 67
	Battery:	 OK
	Channel:	 1
	Temperature:	 6.50 C
2017-11-12 11:57:18 :	Acurite 606TX Sensor 	:	-43
	Battery:	 OK
	Temperature:	 6.8 C
2017-11-12 11:57:24 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 61
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 9.4 C
2017-11-12 11:57:25 :	TFA 30.3157 Temperature sensor
	ID:	 68
	Temperature:	 7.8 C
2017-11-12 11:57:25 :	WG-PB12V1
	ID:	 14
	Temperature:	 68.8 C
	io:	 111111110100010001000000010011101111111101010100
2017-11-12 11:57:28 :	TFA pool temperature sensor
	Id:	 	 153
	Channel number:	 	 2
	Temperature:	 7.9 C

 

Ako vidno, zachytil som najmä signály z bezobslužných meračov teploty, meteostaníc, meračov teploty vody a sem tam dáke kľúče od auta. Sranda 🙂

 

73, Tekk BB, OM7AXT

Loading

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.