Začínajúcim #2 Príprava na skúšky. Q-kódy pre triedu Novice

Hláskovaciu tabuľku som sa naučil po asi siedmom zhliadnutí môjho videa. Myslel som si, že podobne rýchlo sa naučím aj tých pár potrebných Q kódov pre triedu Novice. Spravil som aj videjko ktoré si púšťal dookola, ale Q kódy nie a nie vliezť do mojej hlavy. Tu je videjko: Q kódy sú nelogické znaky, a preto je ťažké si ich zapamätať. Bolo mi hneď jasné, že najlepšia cesta ako sa Q kódy naučiť je, nájsť si nejaké logické slová ktoré by mi „našepkali“ správnu odpoveď. V ďalšom videjku vám ukážem, čo mi pomohlo a podľa čoho sa to dá ľahšie...